Lochy

Oczekujemy, że lochy będą osiągać wysokie wyniki przez cały rok. Ale aby to osiągnąć, lochy potrzebują określonej paszy na każdym etapie ich życia. Rozpoczyna się to w okresie odchowu loszki i trwa do okresu ciąży i laktacji. Produkty World Premix są liderami na światowym rynku. Nasi klienci są pod wrażeniem fantastycznej mleczności ich loch  uzyskanej dzięki naszym premiksom!

5 dni przed porodem - koniec okresu laktacji
Między odsadzeniem a kryciem