WP Flush

Zapewnienie odpowiedniego przygotowania układu rozrodczego loch jest ważną częścią przejścia do następnego cyklu. Oprócz zapewnienia dalszego rozwoju uformowanych jajeczek pod względem jakościowym i ilościowym, premiks ten sprzyja rui u loch i zapewnia optymalny czas jej trwania i intensywność.
  • Duża liczba jednorodnych jajeczek
  • Optymalna ruja i odruch stania
  • •oprawia regenerację loch