WP Lactation

Ten premiks zapewnia doskonałą produkcję mleka u loch od urodzenia. Prosięta w pełni wykorzystują tę produkcję mleka w okresie laktacji. Jak zawsze: im więcej mleka produkuje locha, tym bardziej jednolite i zdrowsze są prosięta. Ten okres to także czas na przygotowanie się do kolejnego cyklu.
  • Doskonała produkcja mleka i wysoka waga odsadzeniowa
  • Wiele prosiąt wychowywanych z własną matką
  • Optymalne przygotowanie do następnego cyklu